detector de fileres

  • spinneret detector

    detector de fileres

    detector de filetes, consisteix en un microscopi d’alta potència i un LCD. A mesura que passa el temps, el micro forat ultra pot quedar bloquejat per la substància d’impuresa, de manera que la qualitat de la fibra química es veurà compromesa per millorar la qualitat de la fibra, la filera es pot detectar a l'atzar.